Заповед за определяне на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Заповед за определяне на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко

Posted in Профил на купувача | Leave a comment

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема “Училищен плод” и мляко и млечни продукти по схемата “Училищно мляко”

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема “Училищен плод” и мляко и млечни продукти по схемата “Училищно мляко”

Posted in Профил на купувача | Leave a comment

Основно Училище “Иван Вазов”

Основно Училище “Иван Вазов”

Тип: Основно училище

Локация: Село Костино »
Адрес: с. Костино, 6743 Костино, Община Кърджали

Телефон: +359 0361/63101
Email: ou_kostino@abv.bg

На английски: “Ivan Vazov” Primary school »
ОУ “Иван Вазов” е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин
Posted in Uncategorized | Leave a comment